Jump to Navigation


ثبت کلیه چک های دریافتی، پرداختی و ضمانتی

بعد از ورود به این صفحه ابتدا نام شخص را انتخاب کرده و مشخصات چک را ثبت نمایید . دقت داشته باشید در قسمت چکهای پرداختی ، نام بانک و شعبه و شماره حساب از لیست بانکهای تعریف شده در اطلاعات پایه که دارای دسته چک می باشند فراخوانی می شود . 

بعد از ثبت کلی مشخصات چک علاوه بر این که نام بانک ، شعبه و شماره حساب به لیست اضافه می شود با زدن دکمه ذخیره و یا  ذخیره و چاپ رسید چک ذخیره خواهد شد .

 

تنها تفاوتی که در چک های ضمانتی وجود دارد این است که :

* الزامی ندارد نام شخص حتما در مشخصات اشخاص وجود داشته باشد .

* می توتنید تاریخ چک را خالی بگذارید .

Dr. Radut Consulting